Welkom in groep 7!

Er wordt hard gewerkt in groep 7! Groep 7 is een belangrijk jaar waarin de basis wordt gelegd voor groep 8.  De leerstof wordt voor alle vakken intensiever.

Bij rekenen wordt het werken met breuken en procenten steeds uitgebreider. Ontleden en werkwoordspelling zijn een groot onderdeel bij taal. Uiteraard besteden we veel aandacht aan de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.  De kinderen doen hun verkeersexamen., zowel in theorie als praktijk. Ook kunst en cultuur worden niet vergeten.

De kinderen leren steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Dit krijgt o.a. vorm in de rapportgesprekken die we samen met de kinderen en hun ouders houden.
Daarnaast besteden we veel aandacht aan hun sociaal emotionele ontwikkeling. Wie ben ik , hoe sta ik tegenover de ander en wat is mijn positie in de groep?

Kortom: een jaar van vorming in heel veel opzichten!

 

 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/