Bij de peuteropvang van IKC Schatrijk, ook wel bekend als peuterspeelzaal, zijn kinderen van 2 tot 4 jaar van harte welkom om een paar uur per week met elkaar te spelen. Elke ochtend is er opvang voor de peuters in het bijgebouw van 8.30 uur tot 12.00 uur. Samen spelen is voor alle kinderen belangrijk. Spelenderwijs ontdekken zij de wereld om zich heen en leren zij ook hun eigen mogelijkheden kennen. Bovendien krijgen de kinderen een extra steuntje in de rug om hun spraak- en taalvaardigheden te ontwikkelen. Zo worden zij op een leuke en uitdagende manier voorbereid op de basisschool.