Visie Junis Kinderopvang
Bij Junis Kinderopvang wordt gewerkt met een pedagogische cirkel. In het midden van deze cirkel staat Jij & ik, omdat alles draait om de manier waarop we met elkaar willen omgaan; met kinderen, collega’s, ouders en samenwerkingspartners. Om Jij & ik staat 'Verbinden met jezelf, de ander en op inhoud'. Zo heeft ons persoonlijk leiderschap een centrale plek in de cirkel. In de cirkel staan ook de drie kernwaarden die verwoorden wat wij belangrijk vinden. Deze zijn vertaald naar een bijbehorende houding en gedrag. De drie kernwaarden zijn: geborgen en veilig, respect en ruimte voor ontwikkeling.

Bekijk onze Pedagogische Cirkel hier

Visie Kinderopvang IKC Schatrijk
In de cirkel van Schatrijk staat kind centraal. Belangrijke waarden die hierbij centraal staan veiligheid, respect en ruimte voor ontwikkeling. 

Bekijk onze Schatrijk Cirkel hier