In onze school is sinds januari 2018 een bibliotheek aanwezig. Elke dinsdag- of donderdagochtend kunnen de kinderen boeken ruilen met hun boekenlegger. Daarbij zijn vrijwilligers aanwezig om de kinderen te begeleiden. Bij de Bibliotheek op school hoort een website; die heet schoolWise. Daar kunnen de kinderen snuffelen wat er allemaal te vinden is. Ook is er een zoekmachine voor boeken, websites en filmpjes. De kinderen kunnen er ook boeken reserveren en een bieblog bijhouden. Zie schoolWise: https://probiblio2.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=5212;var=dbos

De bibliotheek op school is een landelijke ontwikkeling waarbij een structurele samenwerking tussen basisschool en bibliotheek gerealiseerd wordt met als doel kinderen meer te laten lezen, zodat zij beter worden in taal. Lezen heeft een positief effect op woordenschat, begrijpend lezen, spelling, grammatica en schrijfstijl. De omvang van de woordenschat is bepalend voor een succesvolle schoolloopbaan. Wanneer kinderen 15 minuten per dag lezen, leren zij ca. 1000 nieuwe woorden per jaar!