Onze Katholieke identiteit is de leidraad bij ons werken. Wij hebben respect voor alle wereldgodsdiensten en verwachten respect voor het Katholieke geloof. De lessen levensbeschouwing worden door alle leerlingen gevolgd. Daarnaast worden alle kinderen op school verwacht bij de klassikale vieringen. Tevens kan het voorkomen dat er een bezoek aan de kerk wordt gebracht.