Onze school heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt actief mee over schoolbeleid. De leerlingenraad bestaat uit groepsvertegenwoordigers uit de groepen 5 tot en met 8. Deze groepsvertegenwoordigers worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar democratisch verkozen door leerlingen. De leerlingenraad komt onder begeleiding van een leerkracht ongeveer 8 keer per schooljaar samen om te vergaderen. Voorafgaand aan deze vergaderingen raadplegen de leden van de leerlingenraad hun eigen ‘achterban’ omtrent bepaalde bespreekonderwerpen. Tijdens de vergadering dragen zij de mening van de groep uit, en vertegenwoordigen hiermee het standpunt van de eigen klas. De leerlingenraad brengt vervolgens adviezen uit aan de leiding van de school. Het doel van de leerlingenraad is het betrekken van de leerlingen bij het schoolbeleid. Zo denken de leerlingen mee met oplossingen voor zaken die zij graag veranderd zouden willen zien en geven ze aan wat er volgens hen beter kan. Kinderen leren hierdoor oplossingsgericht te denken, voelen zich gehoord en zijn positief betrokken bij de school.

Leden

Groep 5:

Thijs Kints

Josephine Fokker

Groep 6:

Amin El Hajjioui

Yasmine Addafir

Groep 7:

Sytse Witteveen

Jayda van Tilborg

Groep 8:

Thijs den Engelsman

Layana El Hajjioui