Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat.
De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen.
Het meedenken en beslissen over beleidszaken gebeurt in de medezeggenschapsraad.

Leden

Namens de oudergeleding

Image

Inge Logtmeijer

Image

Mats Brinkman

Image

Femke Spruit

Namens de personeelsgeleding

Image

Colynda Immerzeel

Image

Paulien van Zoest

Image