Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat.
De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen.
Het meedenken en beslissen over beleidszaken gebeurt in de medezeggenschapsraad.

Leden

Namens de oudergeleding

Image

Mats Brinkman

Image

Linda Olsthoorn

Image

Abdullah Kalleche

Namens de personeelsgeleding

Image

Colynda Immerzeel

Image

Paulien van Zoest

Image

Marja van Nieuwenhuijzen

Documenten

Klik hier om de flyer van de MR te bekijken.
In de flyer leest u waar de MR voor staat en wat de werkzaamheden zijn.

Klik hier om het jaarverslag van het schooljaar 2019 - 2020 te bekijken.

Klik hier om het activiteitenplan van schooljaar 2020 - 2021 te bekijken,
Daarin staat de visie van de MR, de doelen van dit schooljaar en de vergaderdata.