Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat.
De MR bestaat uit vier ouders en drie leerkrachten. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen.
Het meedenken en beslissen over beleidszaken gebeurt in de medezeggenschapsraad.

Leden

Namens de oudergeleding

  • Veronique Keppels
  • Jurgen Kok
  • Bea Witteveen

Namens de schoolgeleding:

  • Colynda Immerzeel
  • Paulien van Zoest
  • Leonie Lakerveld

Correspondentie

mr.pax@degroeiling.nl