Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders en school omdat wij gedurende een aantal jaren samen de verantwoording voor de kinderen zullen delen. Het is van groot belang te weten van elkaar hoe er over zaken gedacht wordt en welke afspraken en regels binnen school gehanteerd worden. Zeker nu er in het onderwijs veel verandert, is het van groot belang dat ouders meedenken over het reilen en zeilen van de school. De oudervereniging is een belangrijke schakel tussen school en ouders. Het bestuur van de oudervereniging noemen wij de ouderraad. Onze ouderraad bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris en zeven leden. Op de ouderraadvergaderingen worden over het algemeen lopende zaken besproken. U kunt daarbij denken aan hulp bij organisatie van feesten of andere activiteiten of schoolzaken waar ouders vragen over hebben. Ook hecht de oudervereniging grote waarde aan het deelnemen aan buitenschoolse activiteiten als sportevenementen en culturele aangelegenheden. Ondersteuning door ouders daarbij wordt ook door leerkrachten zeer op prijs gesteld. Het zijn vooral praktische zaken die aan bod komen in de oudervereniging. Eens per jaar legt het bestuur van de oudervereniging in de algemene ledenvergadering verantwoording af over hun handelen. Tijdens die vergadering worden ook de nieuwe leden gekozen. Daarnaast organiseert de ouderraad een avond rondom een thema. De ouderraad is ook aanwezig tijdens de vorderingsgesprekken. Ze staan klaar met koffie en thee voor een gezellig of informatief praatje.

Leden ouderraad

 • Pamela van der Winden (voorzitter)
 • Bianca Rozendaal
 • Karin Porter
 • Frank Koevoets
 • Marco Tammer
 • Sonja Bosman
 • Stefana Bisschop
 • José Bezemer
 • Anita Van duijn
 • Sanae Aouadi
 • Patty van Barneveld

 

Correspondentie

or.pax@degroeiling.nl