Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Er zijn kinderen die meer moeite hebben en leren door te doen. Voor deze leerlingen van Schatrijk is de Klusklas opgezet. Leerlingen uit groep 6 t/m 8 komen 1 middag per week bij elkaar. Het aanbod voor deze leerlingen is heel divers. We bezoeken bedrijven en instellingen of we werken aan een opdracht op school. Behalve dat de leerlingen een rondleiding/ uitleg krijgen, is het de bedoeling dat zij ook zelf aan de slag gaan. We gaan o.a. naar een verzorgingstehuis waar spelletjes gedaan worden of gezongen wordt met de bewoners. Bij een doe-het-zelf zaak wordt er iets gemaakt. Er wordt verder gekookt met de leerlingen. Zij doen eerst boodschappen (rekenen met geld) en  moeten een recept/ werkwijze lezen (begrijpend lezen). Ook gaan zij  meehelpen op het kinderdagverblijf. De bedoeling is dat zij zoveel mogelijk in aanraking komen met de praktijk. Dit helpt hen om later een keuze te maken in het kiezen van een opleiding en beroep. De leerlingen genieten hier enorm van en krijgen hierdoor ook meer eigenwaarde.