Het schooljaar 2018 – 2019 zijn we in de Schakelklas Wereldrijk gestart met leerlingen van het IKC Schatrijk en de Da Costaschool. De kinderen komen uit de groepen 4 tot en met 8.
In de lessen staat de Nederlandse taal centraal. We starten elke lesdag met een gezamenlijk moment; daarbij staat het spreken centraal. Hierbij wordt gelet op de juiste uitspraak en zinsbouw. We werken aan woordenschat, begrijpend lezen (Nieuwsbegrip), technisch lezen en zinsbouw. Naast gezamenlijke momenten/gesprekken wordt er gewerkt in verschillende niveaus, afwisselend met instructie, samenwerkend of individueel, op het chromebook of schriftelijk. Ook aan rekenen wordt aandacht besteed; er wordt geoefend met het leren begrijpen en uitvoeren van redactiesommen (verhaaltjessommen). We oefenen met Cito en Squla. Wanneer nodig worden knelpunten uit de reguliere lessen extra uitgelegd.
In de Schakelklas bespreken we regelmatig zaken uit de actualiteit. Soms aangedragen door de teksten van Nieuwsbegrip; gebeurtenissen die de leerlingen bezighouden of betekenis van de diverse feesten.