Welkom in groep 1/2 - In onze kleutergroep zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar. We werken met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. Kringactiviteiten, taal- en rekenlessen, muzieklessen, werklessen en bewegingslessen worden afgestemd op de thema's. De klassen vormen een uitdagende omgeving. In elke klas zijn hoeken aanwezig waarin de kleuters  spelenderwijs leerervaringen op kunnen doen en waar ze uitgedaagd worden tot ontdekkend leren. In de kleuterperiode werken we aan betrokkenheid, zelfstandigheid, een goede werkhouding en vooral ook aan de sociaal-  emotionele ontwikkeling. Met een beredeneerd aanbod werken we zo aan een brede ontwikkeling van de kleuters zodat ze een goede basis hebben om uiteindelijk door te stromen naar groep 3.   https://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/ ... Lees Meer