Welkom in groep 3! - Groep 3 is een jaar waarin u uw kind snel ziet groeien. Nog voor de herfstvakantie heeft uw kind al woorden leren lezen en woorden leren schrijven. Het leesonderwijs wordt aangeboden aan de hand van de methode 'Veilig Leren Lezen'. Bij deze methode hoort 'Zoem de bij'. Samen met Zoem de bij leren de kinderen vlot lezen, spellen en woordenschat. Ook het schrijfonderwijs is afgestemd op het leesonderwijs. Zo leren de kinderen de eerste dag in groep 3 het woord 'ik' lezen, maar ook schrijven. Verder vinden wij het belangrijk dat de overstap van groep 2 naar groep 3 niet te groot wordt en de kinderen nog de ruimte krijgen voor spelend leren. Naast al dat harde werken is het belangrijk dat de kinderen elkaar goed leren kennen en dat er een goede sfeer is in de klas. Daarvoor werken… ... Lees Meer