Coöperatief leren

We gaan werken aan een coöperatieve aanpak voor lesgeven en klassenmanagement waarbij het werken met structuren centraal staat. Dit laat leerlingen doen waaraan ze behoefte hebben – praten, samenwerken, bewegen – in het teken van de leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar.
Onderzoeken tonen het effect aan van deze coöperatieve manier van werken; die creëert betrokkenheid bij leerlingen en heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en metacognitie.
Het stimuleert leren en brengt een veilig klimaat in de groep en in de school. Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces  en ervaren de lessen ook als plezierig en afwisselend.
Coöperatieve Structuren geven leraren tools voor veel verschillende lessituaties en  klassenmanagement: samen leren, samen organiseren. Een getrainde leraar beschikt over de vaardigheden om de structuren op het juiste moment, voor het juiste doel in te zetten. Het geeft een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling.
Als team laten wij ons dit schooljaar hierin trainen.
Alles draait om betrokkenheid!

Woordenschat

Op onze school besteden we relatief veel aandacht aan woordenschat. Iedere dag wordt er een 5 minuten spel gespeeld in de klas, waarin woorden worden herhaald. Herhaling is dan ook zeer belangrijk bij woordenschat. Een woord moet minstens zeven keer worden herhaald om te beklijven.
In iedere groep vindt u de ‘woordmuur’. Hier hangen de woorden centraal waar een bepaalde periode extra aandacht aan wordt besteed.

Chromebooks

Digitalisering speelt de laatste paar jaren een grote rol binnen het onderwijs. Ook wij willen daarin meegaan. In groep 6, 7 en 8  wordt er tijdens de vakken rekenen en spelling gewerkt met Snappet. Dit is een een tablet waarop de leerlingen hun oefeningen maken. Snappet is een adaptief onderwijsplatform (digitaal) dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. De leerlingen werken aan leerdoelen en kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau.
Sinds het schooljaar 2016 zijn er een aantal chromebooks aangeschaft. Ook op de chromebooks verwerken de leerlingen de leerstof van de vakken die worden aangeboden. Daarnaast zijn mediawijsheid en ict-basisvaardigheden onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden.

Zelfstandig werken

Op IKC Schatrijk zorgen we voor een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 wat betreft zelfstandig werken. Het zelfstandig werken begint al bij de kleutergroepen. De leerlingen in groep 1/2 hebben twee verplichte werkjes in de week en één werkje naar vrije keuze. Vanaf groep 3 heeft iedere leerling een weektaak waaraan zij zelfstandig moeten werken. De hoeveelheid van de weektaak wordt ieder jaar uitgebreid. Vanaf groep 4 heeft iedere leerling een eigen blokje. Aan de hand van het blokje geven zij aan of zij bij het zelfstandig werken niet gestoord willen worden, of een klasgenootje iets mag vragen of dat zij zelf een vraag hebben. Verder is er in iedere groep een stoplicht en heeft ook iedere leerkracht een blokje om aan te geven of de leerkracht gestoord mag worden of niet.
Op deze manier zorgen wij op school voor een doorgaande leerlijn bij het zelfstandig werken.