IKC Schatrijk heeft als missie om het maximale uit ieder kind te halen, waarbij het kind kind mag zijn. Gebaseerd op deze missie heeft de school een visie op onderwijs, waarbij het onderwijs afgestemd wordt op de mogelijkheden van kinderen. Door de inzet van preteaching, basisinstructie en verlengde instructie wordt hiernaar gestreefd. Daarnaast wordt de lesstof gedifferentieerd en wordt er extra zorg geboden op alle niveaus. Samenwerkend leren en verantwoordelijkheid geven staan centraal en zijn een vereiste binnen ons onderwijs om kinderen zich eigenaar te maken van hun ontwikkeling. Tevens gebaseerd op de missie van de school is de visie op het schoolklimaat, waarbij het van belang is dat kinderen zich veilig voelen op school. Wij bieden structuur, rust en ruimte in een geordende omgeving. Wij gaan respectvol met elkaar om, zowel kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen.