Op IKC Schatrijk hebben wij aandacht voor álle leerlingen op school. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren ze.

Verder hebben we aandacht voor ‘de mens als geheel’. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces. Vanuit onze grondslag leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving, en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar.

De katholieke grondslag van de school houdt in, dat de school open staat voor kinderen met een ander of geen geloof. Wel dienen de ouders de katholieke uitgangspunten te respecteren en aan alle programma’s deel te nemen. Het gaat hierbij om vieringen, bezoek aan de kerk en feesten. De feestdagen van de andere godsdiensten worden gerespecteerd en kunnen bij onze gebruikelijke lessen onder de aandacht gebracht worden.

Wij willen de kinderen mee op weg helpen naar een eigen levensopvatting, waarbij waarden als het opkomen voor de zwakkeren, het nastreven van gerechtigheid en het afwijzen van discriminatie en racisme, een belangrijke rol vervullen.

Als team vormen we samen met kinderen, ouders en omgeving een gemeenschap waarin ontmoeting centraal staat. In deze ontmoeting spreken wij met elkaar en luisteren wij naar elkaar. Dit vraagt een houding van respect en aandacht voor de ander. Wij proberen de leerlingen een kritische houding mee te geven, zodat zij zelf keuzes kunnen maken in hun (toekomstige) leven. Wij staan open voor discussie en het bespreekbaar maken van onderwerpen.