Zorg voor leerlingen

Een leerling doorloopt de basisschool normaal gesproken in acht jaar. In die acht jaar leren we de leerlingen goed kennen in de dagelijkse omgang. Ook de resultaten van taken en toetsen en het spel- en werkgedrag van de leerlingen geven een goed beeld van hun ontwikkeling.

Leerlingvolgsysteem

De vorderingen van de leerlingen worden gedurende de hele schoolperiode bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Dat gebeurt in de vorm van verslagen, observaties en registratie van toetsuitslagen.

Extra zorg

Sommige  leerlingen hebben op een bepaald gebied extra zorg of aandacht nodig. Die zorg wordt binnen de school gecoördineerd door de interne begeleidsters Jeannette Kastelijn en Colynda Immerzeel. Extra zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanpassen van het lesprogramma, extra hulp voor de leerling in of buiten de groep, of het ondersteunen van de leerkracht van een groep.

Begaafdheid

Extra zorg wordt ingezet voor leerlingen die iets moeilijk vinden. Ook voor leerlingen die de lesstof goed aankunnen wordt extra zorg ingezet volgens het (meer) begaafdheidsprotocol van de school. De talentcoach bepaalt m.b.v. signaleringslijsten en gesprekken met leerkrachten of de leerstof van de leerling moet worden aangepast (verdieping- en/of verrijking). Zo nodig wordt er doorgetoetst om te bepalen of een leerling een voorsprong heeft. De verdiepingsstof/verrijkingsstof wordt aangeboden in de klas voor de leerkracht. Daarnaast is het mogelijk dat een leerling in de plusklas (de Verkenners) geplaatst wordt: Een leerling die hoge scores haalt komt niet automatisch in de plusklas. Een leerling waarvan het vermoeden bestaat dat het onderpresteert kan ook in de plusklas komen. De talentcoach bepaalt, in overleg, wie in de plusklas geplaatst worden. Hier wordt aandacht besteed aan uitdagende leerstof die aansluit bij de interesse van de leerlingen. Maar ook aan filosoferen, leren leren (door oa. Spaans), techniek en aan persoonlijkheidsontwikkeling (faalangst), onderpresteren e.d. tegengaan). De leerlingen van de plusklas komen 1x per week bij elkaar.

Schakelklas

Op lKC Schatrijk hebben we een paar dagdelen in de week een groep leerlingen die de Nederlandse taal nog niet machtig is. De leerlingen in deze groep kunnen afkomstig zijn van IKC Schatrijk maar ook van andere scholen uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze taalklas noemen wij Wereldrijk en  heeft als speerpunt het vergroten van de woordenschat.

Vragen

Heeft u als ouder vragen over de voortgang in de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u dat met de groepsleerkracht bespreken.