Welkom in groep 1/2

In onze kleutergroep zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar. We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. Kringactiviteiten, taal- en rekenlessen, muzieklessen, werklessen en … Lees Meer

Welkom in groep 6!

Groep 6 is bij ons op school ook een bijzonder jaar. Met rekenen leren we o.a. cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen en we besteden veel tijd aan de breuken en … Lees Meer

Welkom in groep 1/2

In onze kleutergroep zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar. We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. Kringactiviteiten, taal- en rekenlessen, muzieklessen, werklessen en … Lees Meer

Welkom in groep 4!

Groep 4 is een jaar waarin uw kind voor het eerst leert schrijven in lijntjesschriften. Dit is in het begin best even wennen voor de leerlingen. Bij het rekenen maken … Lees Meer

Welkom in groep 7!

Er wordt hard gewerkt in groep 7! Groep 7 is een belangrijk jaar waarin de basis wordt gelegd voor groep 8.  De leerstof wordt voor alle vakken intensiever. Bij rekenen … Lees Meer

Welkom in groep 3!

Groep 3 is een jaar waarin u uw kind snel ziet groeien. Nog voor de herfstvakantie heeft uw kind al woorden leren lezen en woorden leren schrijven. Het leesonderwijs wordt … Lees Meer

Welkom in groep 8!

Groep 8 is een jaar waarin veel gebeurt. Voor zowel leerlingen als ouders is dit een spannend jaar. De leerlingen maken een ongelooflijke ontwikkeling door in deze laatste fase van … Lees Meer

Welkom in groep 5!

Het eerste jaar in de bovenbouw. Het jaar waarin de leerlingen ‘zaakvakken’ krijgen: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. De ‘tafels’ en het klokkijken speerpunten zijn bij het rekenonderwijs en er bij spelling … Lees Meer