Welkom in groep 6!

Groep 6 is bij ons op school ook een bijzonder jaar. Met rekenen leren we o.a. cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen en we besteden veel tijd aan de breuken en het metriek stelsel. Taal en spelling worden nog moeilijker. We houden ons bezig met het vergroten van de woordenschat, spreken en luisteren, taal verkennen en verschillende schrijfopdrachten. De werkwoordspelling wordt geïntroduceerd. In groep 6 lezen we iedere dag, individueel of in groepjes. Natuurlijk gaan we ook iedere week naar de bibliotheek.
Naast deze “gewone vakken” is er veel ruimte voor wereldoriëntatie, creatieve vakken en techniek. We knutselen, tekenen, dansen en werken met de techniektorens.
In groep 6 werken de de kinderen niet alleen in schriften. Veel verwerkingsopdrachten worden gemaakt op tablets en chromebooks. Dit is nieuw voor de kinderen en vinden ze ontzettend leuk.
Ook nieuw in groep 6 is het maken van huiswerk. De leerlingen krijgen werk mee naar huis, wat later die week weer moet worden ingeleverd. We leren de kinderen zo organiseren en plannen. Daarom maken de leerlingen ook 1 keer een werkstuk in groep 6.
Extra spannend zijn de spreekbeurt en de boekbespreking. Iedere leerling houdt deze 1 keer per jaar.
Kortom: een leerzaam en leuk jaar.

 

 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/