IKC Schatrijk is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Pax Christischool en Junis Kinderopvang. Door de handen ineen te slaan kunnen we voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hun ouders een compleet aanbod geven van kinderopvang en onderwijs van 07:00 uur tot 18:30 uur vanuit één visie en één team. Vanuit de gedachte ‘het kind centraal’ zijn zowel onderwijs als kinderopvang aan elkaar verbonden.


Meer over ons

VISIE OP ONS ONDERWIJS


IKC Schatrijk heeft als missie om het maximale uit ieder kind te halen, waarbij het kind kind mag zijn. Samenwerkend leren en verantwoordelijkheid geven staan centraal en zijn een vereiste binnen ons onderwijs om kinderen zich eigenaar te maken van hun ontwikkeling. Wij bieden structuur, rust en ruimte in een geordende omgeving. Wij gaan respectvol met elkaar om, zowel kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen.


Lees meer