Als u erover denkt uw kind bij ons op school aan te melden, volgt eerst een kennismakingsgesprek met Leonie Ploemen, de directeur. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de school, kunt u even kijken in de groepen en is er over en weer alle gelegenheid vragen te stellen. Als u vervolgens besluit uw kind aan te melden dan worden de officiële paieren hiervoor ingevuld.

Wenochtenden

Om toegelaten te worden tot de basisschool moet uw kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Na aanmelding mag uw kind, voordat het 4 wordt, vijf ochtenden wennen in de groep. De groepsleerkracht maakt met u een afspraak over deze wenochtenden.

Foto’s en video’s

Bij de aanmelding van uw kind wordt u erop gewezen dat er foto’s en video’s kunnen worden gemaakt tijdens groepsactiviteiten. Deze foto’s en video’s kunnen worden gepubliceerd op Klasbord, Facebook en voor interne scholingsactiviteiten. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat schriftelijk aan de directie van de school kenbaar maken.

Meer informatie

Meer informatie over aanmelding en toelating vindt u in de schoolgids. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de school.