KDV Schatrijk heeft in het schoolgebouw een eigen lokaal. Dit lokaal hebben we ingericht met twee aparte slaapruimtes. Daarnaast maken we gebruik van andere ruimtes in school, zoals de gymzaal, de gang en de kleuterklassen. Het gebruik van gezamenlijke ruimtes wordt ingezet om kinderen die hieraan toe zijn en zich veilig genoeg voelen, uitdaging te bieden. Deze uitdaging kan aan de oudste kinderen van het kinderdagverblijf ook geboden worden door activiteiten samen met de kleuters uit de kleuterklassen te ondernemen. Hierbij zal een pedagogisch medewerker aansluiten met de kinderen bij de klas.